Huishoudelijk reglement

Om het huidige werkingsjaar zo vlot mogelijk te laten verlopen lichten wij u bij deze graag in over de praktische schikkingen en inschrijvingen.

Om meer dan 90 jeugdspelers te laten trainen en spelen zijn een goede organisatie en degelijke afspraken noodzakelijk. Crossing Vissenaken verwacht daarom van al haar jeugdspelers, naast uiteraard goed voetbal, sportief en correct gedrag binnen en buiten het veld ten opzichte van:

 • De club,scheidsrechters,tegenstrever en supporters
 • Gebruik van de terreinen
 • Gebruik van de kleedkamer

1. De club

Het betalen van het lidgeld geeft niet automatisch recht op het spelen van de wekelijkse wedstrijden.Indien men,om welke reden ook,de club op eigen initiatief verlaat of verwijderd wordt uit de club,wordt het lidgeld niet terugbetaald.

Om zo snel mogelijk een stand van zaken te kunnen opmaken verzoeken wij u niet te lang te wachten met de betaling van het lidgeld. Het lidgeld bedraagt  dit jaar € 130. Hiervoor krijg je: een goede begeleiding door een trainer en zijn afgevaardigde(n), het gebruik van een degelijke accommodatie, een persoonlijk trainingspak dat we dragen voor naar de wedstrijden te gaan, twee trainingssessies per week, wedstrijden tijdens het weekend, het gebruik van een gepaste uitrusting voor de wedstrijden, eeen pasje dat aan elke jeugdspeler dat gratis toegang verschaft bij de thuiswedstrijden van onze 1ste ploeg en een KBVB verzekering.

Erg belangrijk voor NIEUWE spelers is de aansluiting. Mits betaling van het lidgeld is een speler nog NIET aangesloten bij de KBVB. Hiervoor dient een aansluitingsformulier ingevuld te worden. enkel de G.C. van de club kan dit doen.

Belangrijk: AANSLUITING NIET IN ORDE = GEEN LID VAN DE KBVB = OOK NIET VERZEKERD = NIET TRAINEN EN SPELEN !!!!

Elk ziekenfonds spoort haar leden aan tot sporten. Daarom is het mogelijk om een deel van het lidgeld van een sportclub via de mutualiteit te recupereren. Raadpleeg daarvoor uw ziekenfonds en laat het betreffende invullen door de secretaris van de club.

Voor de goede werking van een sportvereniging is het engagement, zowel van de spelers als van de ouders, pure noodzaak. De spelers dienen te beseffen dat zij met een teamsport bezig zijn. Dit vereist een zeker verantwoordelijkheidsgevoel. Voetballen is niet alleen matchen spelen, er moet ook getraind worden. Het is dan ook logisch dat wie veel traint een voetje voor heeft op wie dit niet doet. Bovendien is het wenselijk dat voetbal binnen het geheel van activiteiten niet steeds op de laatste plaats komt. Dus laat uw ploeg niet in de steek omwille van allerlei andere activiteiten, maak een keuze. Dit geldt ook voor de ouders. Twee keer per maand spelen de spelertjes op verplaatsing. Dit houdt in dat de ganse ploeg ter plaatse moet geraken en het moeten niet steeds dezelfde mensen zijn die daarvoor instaan. Engageer u maak afspraken a.u.b. Verlies zeker nooit uit het oog dat een voetbalclub geen goedkope kinderopvang is.
Elke speler :

 • Moet zich steeds voorbeeldig gedragen tegenover de trainers, de afgevaardigden, bestuursmensen, scheidsrechters, medespelers, tegenstrevers en supporters. Racistische uitlatingen t.o.v.derden zullen bestraft worden.
 • Zal bij diefstal van materiaal of van persoonlijke bezittingen van medespelers direct verwijdering uit de club.
 • Moet voor elke wedstrijd zijn identiteitskaart mee hebben en natuurlijk het vereiste sportgerief.
 • Is verplicht om voetbalschoenen met vaste noppen te dragen tijdens de trainingen.
 • Het dragen van beenbeschermers is verplicht.
 • Vermijd het dragen van kostbare sieraden.
 • Mag geen oorbellen en piercings dragen. Dit is te gevaarlijk tijdens het beoefenen van een voetbalwedstrijd. Het is ook door de club verboden.
 • Zal bij elke eventuele onenigheid, zo snel mogelijk het jeugdbestuur of coördinator hiervan verwittigen zodat het probleem kan besproken worden en hiervoor een oplossing kan gezocht worden.

2. Gebruik van de terreinen

Om de wedstrijdvelden en trainingsvelden elk jaar opnieuw in perfecte staat te brengen worden grote inspanningen geleverd. Wij moeten deze inspanningen naar waarde schatten.

 • Hou je, wat de trainingen betreft, aan de desbetreffende richtlijnen.
 • Respecteer het aanvangsuur en begeef u naar de training op het aan u toegewezen terrein.
 • Laat geen blikjes, zakjes of wat dan ook achter op of naast het terrein

3. Gebruik van de kleedkamers

 • Zowel bij trainingen, als bij wedstrijden, dienen de kleedkamers op een nette en ordelijke manier gebruikt te worden.
 • De kleedkamers worden alleen gebruikt om zich om te kleden en om te douchen. Voetballen en trainen doe je buiten. Er wordt dus niet met de bal binnen gespeeld. Zelfs niet gebotst.
 • Na de trainingen en de wedstrijden staan de douches ter beschikking. In de douches is het dragen van badslippers verplicht.
 • Geen glazen flessen in de kleedkamers. Dit is veel te gevaarlijk
 • Er worden absoluut geen schoenen gereinigd in de douches.

Daarom :
De schoenen uitdoen voor je de gang betreedt.
Borstels en water zullen buitenter beschikking staan.
Vanaf de categorie U 12 moet iedereen (in beurtrolsysteem) de handen uit de mouwen steken om de kleedkamers proper te maken. Dit is ook een deel van je vorming.

Het reinigen van de kleedkamers omvat :

 • het deponeren van alle afval in de vuilnisbakken (bv. lege flessen (ook de dopjes), tapes enz…)
 • het overtollige water aftrekken naar het dichtstbijzijnde afvoerputje
 • de duiveltjes worden bij deze karweitjes door afgevaardigden en trainers gedaan.

Vergeet niet :

 • na een wedstrijd ook de kleedkamer van je tegenstrever in orde te brengen. Ook op verplaatsing alle afval in de vuilbakken deponeren en de kleedkamers met het nodige respect behandelen. Onze club heeft op dat vlak een goede naam en wil dit ook zo houden.
 • dat schadeclaims door vandalisme of respectloos gebruik van de kleedkamers steeds ten laste van de boosdoeners zijn
 • dat diefstal van materiaal of persoonlijke bezittingen van een medespeler, steeds de uitsluiting uit onze club betekent
 • dat de kleedkamers altijd tijdens elke training en wedstrijd moeten afgesloten worden door de trainer, een afgevaardigde of de kapitein van de ploeg (instructies v/d. trainers volgen)

Volg de instructies die op de borden worden verstrekt.
Voor elke training of wedstrijd kan je lezen welke kleedkamer je hoeft te gebruiken. 

4. Eindverantwoordelijkheid

De eindverantwoordelijkheid ligt bij de trainers.

 • Zij moeten daarom steeds controle uitoefenen
 • Zij verlaten altijd als laatste de installatie.

5. Afspraken

 • Voor de trainingen moet je uiterlijk 15 min voor de aanvang van de training in de kleedkamer aanwezig zijn.
 • Een training wordt slechts zeer zelden afgelast door slechte weersomstandigheden. Zorgt steeds voor aangepaste kledij.
 • Drinken is zeer belangrijk bij sporten. Zeker wanneer we te maken hebben met hoge temperaturen. Handel preventief en drink niet enkel wanneer je dorst hebt. Let op dat de drank niet te koud is. Breng de nodige discipline op in verband met drank die je na de training krijgt. Meermaals vinden de verantwoordelijken flessen voor ¾ vol, die vervolgens door de volgende groepen niet meer gebruikt worden. Begin enkel een nieuwe fles wanneer de vorige leeg is.
 • Trainingsmaterialen altijd terug in propere staat opbergen.
 • Elke eerste training van de maand ontvangt elke speler een maandplanning van zijn trainer of afgevaardigde. Hierop staan alle activiteiten voor de desbetreffende maand. Deze is steeds onderhevig aan wijzigingen.

De maandplanning is ook terug te vinden op de website.

Nog eens voor alle duidelijkheid !!

De studies en school primeren steeds boven het voetbal. De trainers mogen dus een sporadische afwezigheid op training, met als reden, “ werk voor school”,niet verbinden met een eventuele niet selectie voor de wedstrijd.

6. Ouders

Vanzelfsprekend zijn ouders, vrienden en kennissen van harte welkom bij Crossing Vissenaken. Veel toeschouwers zorgen immers voor een sfeervolle omkadering bij het jeugdvoetbal. Gezond enthousiasme langs de lijn juichen wij van harte toe.

Supporteren is echter een kunst. Een kunst waar wij soms eens problemen mee hebben. Meestal gaan wij uit de bol voor goede prestaties

In moeilijke momenten, momenten wanneer de speler of de ploeg, aanmoedigingen erg nodig heeft, laten we ze dikwijls in de steek en overstelpen we ze met kritiek.

Indien er zich problemen zouden voordoen, signaleer deze dan. Echter nooit tijdens de wedstrijden of trainingen, maar wel voor of na de training of wedstrijd, of na afspraak met de trainer.

Wij verwachten van de ouders,familieleden en supporters een positieve houding t.o.v. de club. Nooit kritiek uiten langs de lijn, dit lost toch niets op.Openlijk kritiek uiten,is schadelijk voor de club en kan een verwijdering van de speler tot gevolg hebben.

Ook het betreden van de neutrale zone is verboden.

In principe is het voor de ontwikkeling van de spelers beter dat ze voor zichzelf leren opkomen. Van de spelers wordt wel verwacht dat ze deze informatie waarheidsgetrouw en zo correct mogelijk, thuis overbrengen. Indien er dan nog vragen zijn, kunnen de ouders nog altijd contact opnemen met hun respectievelijke jeugdcoördinator.

Een goede sfeer is belangrijk. Negatieve uitlatingen zullen niet getolereerd worden. Conflicten kunnen ten allen tijde met de betrokkenen uitgepraat worden (Speler->Ouder->Trainer -> TVJO).

Enkele tips voor de ouders

 • Zorg ervoor dat de speler voldoende rust heeft. Ook gezonde voeding is uiterst belangrijk.
 • Steun hem bij tegenslagen (mindere prestaties) en relativeer goede prestaties. De ontwikkeling van een jeugdspeler is grillig. Soms merk je geen progressie en plots zie je welvooruitgang.
 • Steun ze door zo veel mogelijk wedstrijden te bezoeken. Laat daarbij het coachen over aan de trainer. Anders weten de spelers niet meer waar ze aan toe zijn.
 • Neem altijd een sportieve en opbouwende houding aan t.o.v. scheidsrechters, medespelers, tegenstrevers en andere ouders. Ook na afloop van een verloren wedstrijd. Ouders hebben een voorbeeldfunctie voor hun kinderen.

Oudercontacten

Graag roepen wij alle ouders op om onze doelstellingen mee te helpen verwezenlijken. Een zo goed mogelijke opvoeding en opleiding verschaffen, in een aangename sfeer en omkadering, op eigen niveau van de spelersHoofdsponsors