Bestaansredenen

 • Bestaansredenen van de jeugdopleiding
 • Doelgroepen
 • Doorstroming
 • Verenigingsleven
 • Pedagogische waarden

Bestaansredenen van de jeugdopleiding

De kinderen, jongeren, spelers zijn het allerbelangrijkste van een vereniging !

Spelers moeten in een eerste fase plezier beleven aan het voetbal. Maar toch stelt CRV zich ook als doel het beste te halen uit elke jeugdvoetballers. Elke jeugdspeler moet de kans krijgen om haar/zijn niveau maximaal te ontwikkelen, in overeenkomst met haar/zijn individuele talenten en mogelijkheden.

Om die reden is CRV vastberaden om haar jeugdopleiding jaar na jaar te verbeteren en deze ter beschikking te stellen van alle jeugdspelers, zodat zij maximaal hun individuele voetbaltalenten kunnen ontwikkelen. CRV wil een opleidingscentrum vormen waarin talentvolle en minder talentvolle jeugdspelers kunnen uitgroeien tot volwaardige spelers op basis van een kwaliteitsvolle, sportieve, pedagogische en sociale opleiding.

Een jaarlijkse community day, een gala dag, het tornooi en voetbalstages brengen de ouders dichter bij de voetbalactiviteiten van hun kroost. CRV is de ideale omgeving om deze combinatie te ondersteunen. Een groene omgeving met meerdere voetbalvelden. Kunstgras dat zich perfect leent om onze spelers techniek, balvaardigheid en looptraining bij te brengen. Winnen is belangrijk, maar de sportieve beleving en het leren in team spelen is belangrijker. Sportiviteit en fairplay dragen we hoog in het vaandel. We merken dat ouders dit waarderen. Daarom geloven we in de toekomst van CRV.

Doelgroepen

Alle jeugdspelers, jongens en meisjes, die in aanmerking komen voor de KBVB, kunnen zich aansluiten bij CRV om de voetbalsport te beoefenen. De club komt in competitie uit met gewestelijke ploegen.

Waarden eigen aan de club en de jeugdopleiding

CRV wil de jeugd kansen geven

CRV wil meehelpen de droom van elke voetballer waar te maken.

CRV staat voor:

 • Een goede opleiding aanbieden in een correcte vereniging waar waarden en normen zeer hoog in het vaandel staan.
 • De speler een algemene ontwikkeling aanbieden.
 • De speler voetbal technisch- en tactisch kneden.
 • De speler opleiden volgens de correcte waarden en normen. Elementen als teamspirit, samenhorigheid, verdraagzaamheid, vriendschap, eerlijkheid, sportiviteit, beleefdheid, loyaliteit, … zullen meermaals aan bod komen.
 • De jeugdopleiding gaat meer en meer belangrijk worden binnen de vereniging.
 • Het hoofddoel is de “doorstroming” van het individu naar het eerste elftal. Duurzaamheid moet van klein naar groot, van U6 naar A-kern een constante worden binnen CRV.

Doorstroming

Dit woord is de rode draad doorheen de club, we zijn onze spelers verplicht onze opleiding zo goed en zo gedetailleerd als mogelijk te maken zodanig dat spelers doorgroeien naar “de grote jongens”

Verenigingsleven

Het is van het grootste belang voor CRV dat de spelers zich thuis voelen en met plezier afzakken naar de club, voor trainingen, wedstrijden en activiteiten.

Wij geloven dat dit alles zijn oorsprong vindt in een correcte en eerlijke behandeling van de spelers, gereglementeerd door duidelijke afspraken en regels.

Ook de ouders en familie moeten zich thuis kunnen voelen in de vereniging. Ouders moeten zich betrokken kunnen voelen en een gevoel van vertrouwen kunnen ontwikkelen. Uiteindelijk vertrouwen zij hun kinderen toe aan buitenstaanders die hun kinderen gaan begeleiden en vormen.

Het is dan ook de betrachting van de club en van de Jeugdopleiding om van de totaliteit één grote familie te maken met een waarneembare sociale functie.

Pedagogische waarden

Jongeren opleiden en begeleiden binnen hun sportieve ontwikkeling kent ook een pedagogische dimensie. Wij zijn ons zeer bewust van die enorme verantwoordelijkheid, zeker in onze huidige maatschappij waar jongeren het niet altijd even makkelijk hebben om keuzes te maken binnen een waaier van ontspanningsmogelijkheden, helaas vaak zonder enige motorische component van betekenis, dikwijls gericht op een individuele beleving en minder op een collectieve beleving.

Jongeren zoeken verbondenheid. Actief deel uitmaken van een sportclub en opgenomen worden in een team dat samen strijdt naar een overwinning, kan een antwoord bieden. Trainers, begeleiders, ouders en supporters spelen hierin een belangrijke rol. Verbondenheid ontstaat wanneer jongeren hun trainer en begeleider als “een kei in hun vak” ervaren, als de omgeving waarin de jongere zich ontwikkelt een luisterend oor heeft voor hem, als de trainers en begeleiders consequent zijn in hun handelen en als de jongere respect krijgt van zijn begeleiders. Op die manier ontstaat wederzijds respect.

Het jeugdbestuur heeft er in de aanwerving van haar trainers voor gezorgd dat dit pedagogisch concept, het engagement van verbondenheid van haar kant gewaarborgd is. Het is aan de jeugdspelers om zich evengoed aan dit engagement te houden, dat verwachten wij. Op dit vlak willen we een ploeg met standing zijn en duidelijk het verschil maken. In onze engagementsverklaring vinden we afspraken die het pedagogisch concept zullen ondersteunen.

 


Hoofdsponsors