Ledenwervingsplan

CRV werft zijn nieuwe leden via verschillende kanalen

Werving “Dag van de jeugd”

CRV organiseert 1x keer per jaar een “Dag van de jeugd”.

Daar kunnen spelers zich komen tonen aan onze technische staf.

Werving via georganiseerde jeugdstages

CRV organiseert een Paasstage. Deze stages is toegankelijk zowel voor leden als niet-leden en worden naast een aantal andere doelstellingen gebruikt om promotie te maken voor onze werking. Door kwaliteitsvolle stages aan te bieden merken we een duidelijk effect op de ledenwerving.

De flyers van onze stages worden verspreid binnen andere clubs in de regio en scholen.

Via de stages mikken we vooral op spelers die niet aangesloten zijn bij clubs in de regio daar er een gentleman’ s agreement bestaat tussen de ploegen.

Werving via scholen in Vissenaken en Tienen

De scholen in Vissenaken en Tienen vormen de aders voor de instroom van nieuwe spelers. Leerlingen van deze scholen krijgen bij aanvang van het schooljaar een flyer mee over de werking van CRV. Deze worden via de leerkrachten meegegeven in de agenda’s van de leerlingen.

Werving via interne communicatie

Een groot deel van onze ledenwerving gebeurt via interne communicatie: broers of zussen van bestaande spelers die aangeschreven worden, vrienden of schoolmakkers van bestaande spelers die, via flyers gegeven aan de bestaande spelers, zich komen aanbieden op de club, etc. Ieder jaar wordt op het einde van het seizoen een infoavond georganiseerd waarbij naast de evaluatie van het afgelopen seizoen ook de werking van volgend seizoen wordt toegelicht. Bestuursleden en trainers zijn daar aanwezig om eventueel nieuwe spelers aan te sluiten.

Werving via externe communicatie

De externe communicatie verloopt hoofdzakelijk via Facebook.

CRV communiceert dagelijks via Facebook. Via dit kanaal kan CRV  zeer snel en naar een breed publiek communiceren. Langs sociale media worden er regelmatig oproepen gedaan met de mededeling dat we nog op zoek zijn naar spelers binnen een bepaalde categorie. Ook plannen omtrent het oprichten van bepaalde ploegen worden via Facebook ondersteund.

Tot slot proberen wij ook nieuwe leden te werven via een affichecampagne. Dan worden affiches opgehangen op drukbezochte publieke plaatsen in onze regio: bibliotheken, stations, jeugdhuizen, zwembaden, sporthallen, …

Werving via scouting

Onze jeugdtrainers worden ingezet om op zoek te gaan naar nieuw talent. Zij doen dit vooral tijdens en na wedstrijden, door reclame te maken over onze werking en eventueel de gegevens door te spelen aan de jeugdcoördinatoren. CRV zal steeds open met de betrokken clubs communiceren in geval van interesse.

Ledenbehoud

Het einde van het seizoen is een heel belangrijk moment om je leden warm te maken om ook volgend seizoen weer voor CRV te kiezen. Om ouders en spelers warm te maken plannen we bewust op het einde van het voetbalseizoen een aantal specifieke evenementen:

  • Infoavond
  • Community Day
  • Gala dag

Hoofdsponsors