Reglement voor jeugdspelers

 1. Elke afwezigheid op trainingen of wedstrijden moet 24 uur op voorhand medegedeeld worden aan de trainer, behoudens onvoorziene omstandigheden.
 2. Er wordt niet gerookt wanneer men zich van het terrein naar de kleedkamers begeeft. Tevens geldt er een rookverbod in alle gebouwen.
 3. Spelers moeten tijdig aankomen op de training en verwittigen hun trainer indien dat niet mogelijk is.
 4. Spelers zijn ten vroegste 20 minuten voor aanvang van de training aanwezig (= de nodige tijd om zich aan te kleden).
 5. Er worden geen ballen van thuis meegebracht.
 6. De spelers kleden zich gezamenlijk aan, waarna bespreking of opwarming op het afgesproken uur begint.
 7. Na de training wordt geholpen met de opberging van het materiaal en bij slecht weer worden alle ballen afgewassen en in het voorziene rek gelegd.
 8. De spelers krijgen 25 minuten tijd om zich te wassen en terug aan te kleden. Twee aangeduide spelers krijgen nog 5 minuten om het vuil uit de kleedkamers te verwijderen. Na 30 minuten mag geen enkele speler zich nog in de kleedkamers bevinden.
 9. Er zal een beurtrol voor de schoonmaak van de kleedkamers opgemaakt worden. Ook spelers die zich niet op de club wassen komen aan de beurt.
 10. Alle afval moet in de daartoe voorziene vuilnisbakken gedeponeerd worden.
 11. Het is streng verboden schoenen te wassen of uit te kloppen en kledij uit te spoelen in de douches en kleedkamers. De spelers moeten gebruik maken van de borstels en het kraantje buiten.
 12. Bij onregelmatigheden in de kleedkamers of op en rond de terreinen zal de ploegkapitein of – bij zijn afwezigheid de vervangende kapitein – dit melden aan de trainers die een gepaste sanctie zullen nemen. Wij rekenen op de oprechtheid en eerlijkheid van de kapiteins én van de spelers.
 13. In de auto’s van de begeleiders worden geen eetwaren en dranken gebruikt.
 14. Het verwijten van een ploegmaat en het opzettelijk storen van oefeningen op trainingen en wedstrijden zullen niet geduld worden.
 15. Keeperuitrustingen worden besteld via Karsten Froment.
 16. Er kan geen schadevergoeding van de club geëist worden voor schade aan wagens, die op het terrein van Crossing Vissenaken geparkeerd staan.
 17. Inbreuken op dit reglement kunnen leiden tot uitsluiting uit de club.

Hoofdsponsors