Missie en visie jeugdopleiding

Missie/ rol van onze jeugdopleiding

«Voetbal is een school van het leven »

 • We willen onze spelers educatieve waarden inprenten (beleefdheid, respect, hygiëne).
 • “Team Spirit” is belangrijk (de “ik” vergeten voor de “we”).
 • Crossing Vissenaken wil in haar opleiding voetbalplezier (FUN), voetbalopleiding (FORMATION) en verdraagzaamheid (TOLERANCE) hand in hand laten gaan.
 • Het opleiden van voetballers bij Crossing Vissenaken gebeurt met respect voor onze typische eigenheid: creativiteit en kameraadschap!
 • De jeugdopleiding van Crossing Vissenaken moet synoniem zijn voor attractief, geïnspireerd, intelligent, dominant en gedurfd voetbal.
 • Ons voetbal moet bovendien gekenmerkt worden door een onvoorwaardelijke overgave en beleving. Jeugdvoetbal als “individuele sport met een collectief karakter” is hét uitgangspunt voor onze jeugdopleiding en voor élk van onze jeugdopleiders.

OP SPORTIEF VLAK WILLEN WE VOLGENDE EIGEN CLUBACCENTEN IN ONZE JEUGDWERKING ZIEN TERUGKOMEN:

 • Creativiteit, durf, lef en zelfvertrouwen worden ten volle aangemoedigd;
 • De basistechnieken worden geperfectioneerd zodat een vlotte balcirculatie kan worden gegarandeerd;
 • We zoeken altijd naar voetballende oplossingen (geen “kick and rush”);
 • Onze doelmannen voetballen mee en zorgen voor gerichte opbouw van achteruit;
 • We sturen elkaar door onderlinge coaching;
 • Samen aanvallen, samen verdedigen! We streven naar vlotte omschakelingen;
 • Fair play is steeds een prioriteit;
 • Opleiding gaat vóór resultaat.

CROSSING VISSENAKEN wil herkenbaar voetbal brengen, bij voorkeur aanvallend, dominant en initiatiefrijk vanuit een verzorgde opbouw. Om dit te bereiken wordt er een duidelijk opleidingstraject vastgelegd voor de jeugd met daaraan gekoppelde gespecificeerde trainingen per leeftijdsgroep.

Tijdens de opleiding is het resultaat ondergeschikt aan de individuele ontwikkeling van de spelers. FUN + FORMATION gaan hand in hand; belangrijkste doelstelling is dat de jeugdspeler zich amuseert en plezier heeft in voetbal. Uiteraard is het de bedoeling om deze FUN steeds te creëren in een opleiding, opvoeding en ontwikkeling van die speler.

DE SPELER STAAT STEEDS CENTRAAL!

De totale jeugdwerking van Crossing Vissenaken schaart zich volledig achter de Panathlonverklaring i.v.m. de rechten van het kind in de jeugdsport.

Hierdoor gaan wij de verbintenis aan om alle jeugdspelers minstens 50 % van de totale wedstrijdduur te laten spelen.

Daarvoor nemen we de gemiddelde speeltijd van de laatste 4 wedstrijden.

Panathlon Vlaanderen

Vind jij het normaal dat een sporter middelen gebruikt om zijn prestaties te verbeteren en zodoende zijn gezondheid op het spel zet?

Vind jij het leuk naar een match te kijken die op voorhand verkocht is? Is het aanvaardbaar dat supporters bananenschillen gooien naar zwarte voetbalspelers?

Vind jij het normaal dat sommige begeleidende ouders hun “spruiten” aanzetten om de medespeler van de tegenpartij “in de grond te stampen”?

Neen? Wel, wij ook niet en daarom proberen wij, als Panathlon club, op onze eigen manier iets te doen aan deze negatieve aspecten van de sport.

Voor ons zijn vriendschap en fair-play geen holle woorden maar begrippen die onmiskenbaar de basis vormen van sport in al zijn facetten.

Sport moet weer hand in hand gaan met sportiviteit! Om dit te bereiken hebben wij als missie het opzetten van activiteiten zoals studiedagen, het ondersteunen van sportevenementen en het sensibiliseren van alle actoren in de sportwereld evenals het grote publiek.

Maatschappelijke zetel:

Kunstlaan 43
1040 Brussel

Correspondentieadres

Willy Pennoit
Steengoedstraat 3
9030 Gent

Voor meer informatie: willy.pennoit@outlook.com


Hoofdsponsors