Missie en visie

Visie

CRV is een voetbalclub die drijft op de inzet van vrijwilligers, voetballers en niet-voetballers. Daarom willen we ook de ouders van onze jeugdspelers in hoge mate betrekken bij de club want zonder hun inzet kan er geen voetbalplezier zijn voor de vereniging. Iedere bijdrage aan het vrijwilligerswerk – hoe klein dan ook – is belangrijk voor het voortbestaan van de vereniging want zij vormt het fundament, het kloppende hart, van onze club. Het uitgangspunt daarbij is dat we voetbal spelen en voetbal beleven bij CRV maximaal toegankelijk willen maken voor iedereen die zich kan identificeren met de doelstellingen van CRV.

Missie

Voetbal is een sport die het beste in de jeugd en de volwassenen naar boven kan brengen.
Daarnaast is voetbal bij uitstek een ontmoetingsplaats waar mensen met een gemeenschappelijke interesse contacten kunnen leggen en vrienden kunnen maken.
CRV gelooft zeer sterk in een sociaal project waarin voetbal een ontmoetingsplaats kan en moet zijn voor onze jeugd, hun ouders, familieleden, vrienden en kennissen. Deze groep mensen maakt van een club een vereniging en die vereniging moet altijd belangrijker blijven dan het individu.
Deze boodschap is in de sport de laatste jaren een beetje op de achtergrond geraakt en wij stellen vast dat er in veel sportclubs nog maar weinig binding is met de achterban.


Hoofdsponsors