Missie en visie

Algemene missie Crossing Vissenaken

Als voetbalclub wil CROSSING VISSENAKEN minimaal een rol spelen in de linker kolom van tweede provinciale en met ambitie om er een vaste waarde te worden.

Met de jeugdteams willen we niet alleen gewestelijk/ recreatief voetballen, maar ook een vaste waarde worden en blijven met een opleiding op provinciaal niveau voor onze betere jeugdspelers. Onze club heeft de ambitie om driejaarlijks een 2-sterren kwaliteitslabel te behalen met oog op jeugdvoetbal op provinciaal niveau.

CROSSING VISSENAKEN streeft naar een degelijke uitbouw van haar organisatie en heeft een infrastructuur die top is in de regio.

CROSSING VISSENAKEN wil financieel gezond zijn en haar goede jeugdwerking consolideren en verder uitbouwen.

CROSSING VISSENAKEN wenst een sportief uithangbord te zijn van Groot-Tienen en wil een maatschappelijke rol vervullen waar verdraagzaamheid, sportiviteit, eerlijkheid, vertrouwen, waarden, normen en respect voor diversiteit hoog in het vaandel staan.

CROSSING VISSENAKEN wil zijn spelers leren voor iedereen het nodige respect op te brengen, onafhankelijk van kleur, afkomst, religie of overtuiging. Wij onderschrijven het anti-geweld credo en het sociaal charter van de KBVB en Voetbal Vlaanderen.

CROSSING VISSENAKEN wil zijn spelers leren om te gaan met het wedstrijdgebeuren. Willen winnen, maar durven verliezen is hier de boodschap. Wij onderschrijven het Fair-Play reglement van UEFA.

Algemene visie Crossing Vissenaken

De kern waar het binnen onze vereniging om draait is het aanbieden van voetbal(plezier) aan al zijn spelers waardoor elke speler zijn/haar persoonlijke droom, kan waarmaken en zijn/haar favoriete sport “voetbal” kan beoefenen op zijn/haar eigen niveau (Regionaal – Provinciaal). Elke speler moet kunnen spelen en trainen in een team (selectie) waarin hij ingegeven door zijn kwaliteiten en ook zijn gebreken thuishoort.

Enerzijds willen wij de laagdrempeligheid van onze club garanderen, anderzijds willen we gelijktijdig erkend blijven als club met een kwalitatief hoogstaande jeugdopleiding.

Iedere speler, ook hij die de A- (P2) of B-kern (P4) niet haalt, moet een warm en positief gevoel overhouden aan zijn verblijf in onze rangen.

We hanteren winnen als basisattitude, maar het leerproces, plezier en kameraadschap moeten primeren.

Wij willen onze SPORTIEVE ROL in de regio bestendigen:

  • Door het ontdekken van talentrijke spelers uit de regio.
  • Door het aanbieden van een breed motorische vorming die jongeren opleidt met als specialisatie voetbal.
  • Door technisch verzorgd voetbal te prediken en in die filosofie haar spelers op te leiden.
  • Door op mentaal vlak de spelers weerbaar te maken voor het volwassenvoetbal en bij uitbreiding het latere leven.
  • De individuele ontwikkeling v/d speler staat centraal en beoogt een ontwikkeling om te kunnen functioneren als individu in een teamsport.

Crossing Vissenaken wil ook haar SOCIALE EN MAATSCHAPPELIJKE ROL in de regio bestendigen.

CROSSING VISSENAKEN wil een actief clubleven en een zo groot mogelijke betrokkenheid creëren bij de spelers, ouders, grootouders, bestuursleden, trainers, medewerkers, sponsors en andere leden en sympathisanten van de club! Zo worden een aantal extra-sportieve activiteiten georganiseerd om die betrokkenheid te vergroten, alsook om bijkomende financiële middelen te verkrijgen.

Het financieel beheer van CROSSING VISSENAKEN wordt gevoerd in overeenstemming met alle wettelijke bepalingen.

Binnen onze visie maken wij geen onderscheid tussen jeugd- en seniorenwerking

Identiteit en waarden van onze club

CROSSING VISSENAKEN wil haar missie waarmaken door een cultuur te creëren die gebaseerd is op waarden. Dit zijn leefregels waaraan iedereen van CROSSING VISSENAKEN zich houdt, zowel de jongste jeugdspeler als de voorzitter. Alleen als iedereen volgens die waarden handelt, is er voldoende samenhang en interne kracht binnen de club om de doelstellingen te bereiken. We besteden daarom bijzondere aandacht aan de interne communicatie van de waarden.

Onze kernwaarden:

Team

De voetbalsport is een teamsport. Daarom handelen we bij CROSSING VISSENAKEN als één team. Niet alleen op het terrein, maar ook ernaast. Wij hebben één gemeenschappelijke visie en weten dat het team als geheel sterker is dan de optelsom van de individuen die er deel van uitmaken.

Respect

We tonen respect voor iedereen van CROSSING VISSENAKEN en iedereen waarmee we in contact komen. Van terreinverzorger over supporter tot tegenstrever en scheidsrechter. 

Ambitie

We hebben ambitie en streven naar uitmuntendheid maar we doen dit op een sportieve en eerlijke manier en zullen ons daarvoor gemotiveerd en met een positieve houding inzetten. Wij houden vast aan onze beginselen van goed beheer op sportief en extra-sportief gebied.

Progressie

CROSSING VISSENAKEN bouwt constant aan haar toekomst en wil op verschillende vlakken progressie maken en zich verder ontwikkelen: individuele en collectieve progressie, blijvend bouwen op de jeugd en continue verbetering nastreven op alle vlakken. We willen leren van onze fouten en op regelmatige basis zullen we ons eigen functioneren toetsen door permanent te evalueren.  

Passie

We hebben bij CROSSING VISSENAKEN passie en dat willen we uitstralen in de regio. “Voetbal speel je met de borst vooruit”. Een passie die ons allemaal met elkaar verbindt.

Eenvoud

Met beide voeten op de grond, streven we bij CROSSING VISSENAKEN naar eenvoud. Wij houden vast aan een goeie structuur en staan open voor continue verbetering zonder hoogmoedig te worden. Alle leden binnen CROSSING VISSENAKEN moeten zich goed voelen door eenvoud.

Nederigheid

We werken bij CROSSING VISSENAKEN continue aan nederigheid door weinig voor zichzelf te eisen en zichzelf niet op de voorgrond te plaatsen, en afkeer van gebruik van macht, laat staan opeisen, van eer. Nederigheid is niet te combineren met egoïsme. Nederigheid dient niet verward te worden met een gebrek aan zelfwaardering. Het is het tegenovergestelde van hoogmoed of arrogantie.

Visie op het 1e elftal

Sportief doel 

Op het niveau van het eerste elftal moeten we op een “stabiele manier” een plaats in de 2e provinciale Vlaams-Brabant bemachtigen.

We ambiëren niet onmiddellijk een promotie naar 1e provinciale.

De sportieve doelstelling voor het nieuwe seizoen is duidelijk! De sportieve concurrentie aangaan met de omliggende clubs in de reeks. CRV zit in een mooie reeks met zeer uitdagende wedstrijden. Het vertrouwen in de technische staf blijft aanwezig, Kris Deldime heeft bewezen dat hij de nodige kwaliteiten heeft om de spelersgroep de nodige voetbaltechnische en –tactische vaardigheden bij te brengen

Onze doelstelling gaan we proberen te behalen onder de cruciale voorwaarde van een duidelijk transparant gebudgetteerd beleid. De club financieel in avonturen storten is niet de bedoeling.

 Is 2e provinciale dan een limiet? Ja en neen. We bekijken onze club aan de hand van een demografisch model. Het dorp Vissenaken telt ongeveer 650 inwoners en is gefuseerd met Tienen dat als fusiegemeente 35000 inwoners telt. Leuven met +/-100.000 inwoners bevindt zich op +/-15 km van Vissenaken. St Truiden met haar +/-35000 inwoners en de club STVV in eerste nationale ligt op minder dan 25 km van onze gemeente.  De stad Tienen telt 4 voetbalclubs en ook in onze buurgemeenten Lubbeek, Glabbeek, Linter en Boutersem zijn er verschillende clubs van 1e tot 4e provinciale waardoor wij met ons aanbod en accommodatie moeten trachten leden te werven. Al deze demografische factoren tezamen doen ons besluiten dat een plaats in een hogere reeks “in principe” moeilijk haalbaar en/of leefbaar is. 

2e provinciale is een reeks waarvan wij vinden dat het mogelijk is om er “stabiel” te verblijven.

3e provinciale is een reeks waar je naar zou zakken mocht het sportief eens minder gaan of alles tegenzit. Eens we daar zouden terechtkomen is de ambitie wel om er zo snel als mogelijk terug uit te promoveren. 

1e provinciale is de reeks waar naar je promoveert indien je sportief het prima doet. Promoties laat je niet liggen als, sportieve organisatie, dus weigeren te promoveren zal niet gebeuren. CRV in 1e provinciale kan dus maar is geen doel op zich. Indien we er zouden geraken proberen we er, zonder al te veel extra inspanningen, te blijven maar ons in risicovolle avonturen storten om er willens nillens te blijven zal niet gebeuren. 

Speelstijl 

De speelstijl die we vooropstellen is die van het verzorgd combinatievoetbal. CRV  streeft er immers naar om sportief, aantrekkelijk en aanvallend voetbal te spelen. Dit voetbal gaat gepaard met een gezonde winnaarsmentaliteit.                                                                                                                                   

Spelconcept

Het spelconcept van CRV zou moeten herkenbaar voetbal spelen zijn, afhankelijk van de trainer van het 1e elftal.

In principe betekent dat dat het 1ste elftal als uitgangspunt het 1-4-3-3 systeem speelt. Het 1-4-3-3 systeem is juist gekozen om de doorstroming van de eigen jeugd makkelijker te maken. Maar de trainer bepaalt. CRV wil op middellange termijn zo veel mogelijk spelers in haar eerste elftal die door de vereniging zelf zijn opgeleid. 

Gewenst trainersprofiel senioren

Van de Hoofdtrainer van CRV verwachten we dat hij deze visie/speelwijze ondersteunt. Uiteraard mag hij/zij de visie personaliseren met eigen nuances zolang de krachtlijnen gerespecteerd blijven. De hoofdtrainer moet binnen de bovenstaande speelwijze duidelijk over kunnen brengen wat hij, in deze speelwijze van spelers, technische staf en trainers van het 2e elftal en oudste jeugdploegen verwacht. We evalueren de hoofdtrainer over 3 doelstellingen: 

  1. Manier van werken en het respecteren van de visie van de club
  2. Communicatie naar medewerkers en (jeugd)trainers van CRV en feedback aan sportief verantwoordelijke
  3. Het behalen van het beoogde resultaat.

Gewenst spelersprofiel senioren 

Samen met de louter sportieve doelstelling willen we in onze A-kern zoveel mogelijk spelers uit onze gemeente en aangrenzende gemeenten. Deze doelstelling is al enkele jaren ingezet en werpt zijn vruchten af. CRV is een club die met haar activiteiten ook de “community” aanspreekt en ondersteunt en dit kan enkel indien de supporters en bij uitbreiding de inwoners van Vissenaken en onmiddellijke omgeving zich kunnen vereenzelvigen met de spelers waar voor ze supporteren. 

Vanzelfsprekend in dit verhaal ook afhankelijk van het aantal spelers die door andere ploegen uit hogere reeksen weggehaald worden en van diezelfde spelers die dan op termijn zouden terugkeren naar CRV nadat ze daar een hogere opleiding genoten hebben.

Technische staf senioren

Trainers

P2

T1: Kris Deldime

T2: Axel Mommen

P4

T1: Noël Cultiaux

T2: Axel Mommen

Doelmannen: Nico Deltour

Vertegenwoordiger jeugdopleiding:

Rudi Geysenbergh: Coördinator Bovenbouw en trainer U21

Medische ondersteuning

Er is geen vaste medische staf op onze gewestelijk club, maar er is een samenwerking met kinepraktijk Optiforma, biomechanisch labo Upsports, artsenpraktijk Van Belle Wever en orthopedie praktijk HOP.

Technische ondersteuning

Afgevaardigde: Vera Hendrickx

Materiaal: William Lowies


Hoofdsponsors