Vertrouwenspersoon

Binnen onze club is er een vertrouwenspersoon die fungeert als meldpunt voor persoonlijke problemen of problemen met jeugdwerking.

Deze vertrouwenspersoon doet eerst een poging tot rechtstreeks overleg tussen betrokkenen, en zoekt daarna een oplossing indien gewenst.

Werkt vraag-gestuurd. Geen eigen initiatief. Sereen.

Vertrouwenspersoon: Joël Vandeweyer – joel.vandeweyer@gmail.com – 0460 95 03 17

Waarvoor kan je terecht bij onze vertrouwenspersoon?

De Aanspreekpersoon Integriteit (Club-API) is een laagdrempelig aanspreekpunt waar spelers, hun ouders, trainers, bestuurders of andere betrokkenen terechtkunnen met een vraag, vermoeden of klacht over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. De API zorgt voor een duidelijke en kordate opvolging van incidenten.

 • De Club-API luistert naar de vraag of het verhaal van een melder en verwijst hem door wanneer nodig.
 • Verleent advies bij de mogelijke vervolgstappen, zonder zich inhoudelijk in de zaak te verdiepen of aan waarheidsvinding te doen.
 • De Club-API formuleert adviezen over preventieactiviteiten binnen de club en helpt het bestuur met het realiseren van deze initiatieven.

Aanspreekpunt en eerste opvang

 • De Club-API luistert naar het verhaal van de melder of vraagsteller, zonder de rol van hulpverlener op te nemen.
 • Een club-API beschikt over een flinke dosis empathie, luistert en stelt het verhaal niet in vraag.

Aanpak

 • De Club-API neemt elke vraag of melding ernstig.
 • De Club-API – eventueel bijgestaan door een noodteam – volgt daarbij een logisch stappenplan (handelingsprotocol): de Club-API vormt zich een (1) beeld van de situatie, (2) schat de ernst in, en verleent de melder vervolgens (3) informatie en advies of verwijst door.
 • Bij vermoedens of aanwijzingen van ernstig grensoverschrijdend gedrag (rood of zwart) is het niet de taak van de Club-API om zelf hulp te verlenen of op onderzoek uit te gaan, maar verwijst hij door naar de Federatie-API en/of deskundigen (hulpverlening, politie en justitie …).

Preventie en ondersteuning clubbestuur

 • In samenwerking met het clubbestuur zorgt de Club-API voor het bekendmaken van het bestaan en de rol van de Club-API, en voor bewustmaking in verband met de gedragscode(s).
 • De Club-API blijft op de hoogte van en geeft informatie en advies door aan het clubbestuur over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag.

Rolafbakening: wat is een Club-API niet?

 • een hulpverlener: start geen hulpverleningsproces en heeft geen beroepsgeheim.
 • een onderzoeksrechter: moet niet achter de feiten aangaan.
 • een journalist: moet niet iedereen informeren die nieuwsgierig is.
 • een bestuurder: heeft geen verantwoordelijkheid maar enkel een adviserende rol.


Hoofdsponsors