Aangifte ongeval

Eerste aanspreekpunt is onze AVJO Joël Vandeweyer joel.vandeweyer@gmail.com

Nadien kan je terecht bij onze GC (Gerechtigd correspondent) voor de aangifte en opvolging van je dossier: Vera Hendrickx via hendrickx.vera@skynet.be 

Wat te doen bij sportongeval? 

Heb je een blessure opgelopen, neem dan onmiddellijk contact op met uw vaste begeleiders van elk team, zij helpen u graag verder.

Indien je papieren wenst voor de verzekering van de voetbalbond, dan kan je deze op de club of via de website bekomen.

Bij doktersbezoek de ongevalsaangifte laten invullen. Speciale behandelingen (bv. kiné) dienen door de dokter vermeld te worden op de ongevalsaangifte! 

De door de dokter ingevulde ongevalsaangifte + KLEVER ZIEKENFONDS onmiddellijk bezorgen aan een van voormelde personen (AVJO of GC), ten laatste 14 dagen na het ongeval. Dit formulier moet binnen de 21 kalenderdagen na het ongeval op de voetbalbond toekomen.

De ongevalsaangifte wordt door de GC ondertekend, verzonden naar de K.B.V.B. en verder nauwgezet gevolgd. Dit formulier moet binnen de 21 kalenderdagen na het ongeval op de voetbalbond toekomen.

Na enkele dagen ontvangen wij een ontvangstmelding van de K.B.V.B. (voorzien van een dossiernummer). De GC zal u dit (gekleurd) formulier bezorgen via de trainer of AVJO. Kijk na of de KBVB speciale behandelingen toestaat.

Na volledige genezing dient dit gekleurd formulier ingevuld te worden door de behandelende arts. Op dit ogenblik is de speler opnieuw speelgerechtigd. Het (gekleurd) formulier moet dan onmiddellijk bezorgd worden aan de GC (eventueel via AVJO). 

Opgelet:

Spaar alle attesten van mutualiteit en hospitalisatieverzekering, alsook speciale facturen van ziekenhuis en andere mogelijke kosten om die te kunnen indienen na de behandeling en herstel. 

Het herstelattest dat je ontvangt een paar weken na de aangifte moet ingevuld worden door de dokter om verder je voetbalactiviteit te kunnen uitoefenen. 

Voor kine wordt alleen een vergoeding toegestaan indien dit vooraf wordt aangevraagd gestaafd door een doktersvoorschrift.

Het toegekende bedrag wordt eerst ontvangen op de rekening van Crossing Vissenaken en wordt dan doorgestort. 

Contacteer zeker een van de verantwoordelijke personen in onze club.

Het is de verantwoordelijkheid van de ouders en/of speler om alle documenten tijdig en correct ingevuld te bezorgen zodoende de ongevallen procedure perfect kan verlopen. Van aangifte tot uitbetaling tot hernemen van de sportactiviteit. CROSSING VISSENAKEN HEEFT GEEN ENKELE INSPRAAK IN DE BESLISSING OVER HET AL DAN NIET AANVAARDEN VAN HET DOSSIER EN/OF HET TOTAAL BEDRAG VAN DE TERUGBETALING. HET IS DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE SPELER EN/OF OUDERS ZELF OM ALLE DOCUMENTEN TIJDIG EN CORRECT INGEVULD AAN DE VOETBALBOND TE BEZORGEN, EVENALS HET CORRECT UITVOEREN VAN DE VOOROPGESTELDE PROCEDURE!


Hoofdsponsors