CP Stars

CP voetbal is de jongste telg in ons CRV voetbalaanbod.

Wij bieden de mogelijkheid aan kinderen tussen 6 en 12 jaar met een motorische beperking om te voetballen in de best mogelijke omstandigheden en begeleiding. Zij krijgen dan ook de naam CRV CP STARS mee.

De missie en visie van dit project bestaat uit 4 pijlers:

Iedereen kan en mag voetballen

Vele kinderen willen dolgraag voetballen, ook kinderen die een fysieke/motorische beperking hebben. Voor hen is voetballen bij een gewone club echter niet mogelijk. Zij kunnen wel terecht in het G-voetbal.
In de praktijk zien we dat G-voetbalploegen samengesteld zijn uit sporters met zowel fysieke, psychische als verstandelijke beperkingen. Helaas stellen wij ook vast dat de sporters met een fysieke beperking vaak toch uit de boot vallen.
Wij willen de kans geven aan kinderen met een fysieke beperking zonder externe hulpmiddelen om hun voetbalkunstjes te tonen of deze te verbeteren.

Iedereen hoort erbij

Naast het sportieve gegeven hebben wij ook de intentie om de integratie in de gewone samenleving te bevorderen. Dit willen we vooral doen door alles zo “echt” mogelijk te houden.
We trainen op het kunstgrasveld, een “echte” voetbalploeg met “echte” ballen en “echte” trainers.
Iedereen die binnen de doelgroep valt is welkom, ongeacht afkomst, beperking, geslacht,…

Geloof in jezelf

Het gevoel voor eigenwaarde van kinderen is zeer belangrijk. Dit gevoel kan bevorderd worden door succesbeleving.
Om de succesbeleving zo groot mogelijk te maken, willen we de kinderen de kans geven om op hun eigen niveau het voetbal te ontdekken en hen de gelegenheid geven om bij te leren.
Door een enthousiaste benadering en door het geven van positieve reacties op wat het kind doet zal het kind meer zelfvertrouwen krijgen, zich beter voelen en zal het kind geprikkeld worden om steeds een stapje verder te gaan.

Spel en plezier

Het amusement en (spel)plezier van de kinderen staat voorop. Het competitieve gegeven laten we dan ook achterwege. In de toekomst willen we onderlinge wedstrijden tegen gelijkaardige ploegen (momenteel 3 projecten in België) echter niet uitsluiten.
Naast het voetballen is het ook onze bedoeling om in de loop van het jaar een aantal leuke activiteiten samen te doen.

Contact & info

Trainer: Peter Goossens
Email: petergoossens76@hotmail.com
GSM: 0493 / 72 69 99

Trainer: Jurgen Delbare
Email: jurgen.delbare@skynet.be
GSM: 0471 / 26 97 06

Trainingen gaan telkens door op zondagmorgen van 9u30 tot 10u30.


Hoofdsponsors