Tips voor sportieve ouders

 1. Moedig de kinderen aan en geef voorrang aan hun sport.
 2. Geef het goede voorbeeld.
 3. Dwing ze nooit om uw ambities waar te maken.
 4. Zorg voor positieve ervaringen. Ondersteun ze met aanmoedigingen.
 5. Help de kinderen vertrouwen te krijgen.
 6. Laat ze voetballen op hun eigen niveau. Help ze om realistische doelen te stellen.
 7. Benadruk het plezier en vermijd prestatiedruk. Maak hen duidelijk dat voetbal meer is dan ‘winnen of verliezen’. Er is ook nog gezondheid, vriendschap, uithouding, durf, samenwerking, etc.
 8. Leer ze dat groepsinzet en inspanning even belangrijk zijn als een overwinning.
 9. Applaudisseer voor goed spel zowel van uw kinderen als die van de tegenstrever.
 10. Wees vriendelijk tegenover alle andere ouders/begeleiders en scheidsrechters.
 11. Blijf positief, ook na verlies. Kleineer of schreeuw nooit.
 12. Trek de scheidsrechter in het openbaar nooit in twijfel.
 13. Laat uw waardering voor de trainer blijken.
 14. Laat de kinderen stilaan zelf prestatienormen bepalen.
 15. Breng evenwicht tussen de sporteisen en de behoeften van het gezin en de school.
 16. Help uw kinderen een gezonde, evenwichtige levenswijze te ontwikkelen.
 17. Ook hier geeft u zelf het goede voorbeeld.
 18. Sportieve mislukkingen zijn nooit persoonlijke mislukkingen.
 19. Ouders en supporters mogen natuurlijk aanmoedigen, maar bemoeien zich niet met het spel.
 20. Probeer op wedstrijddagen in het bijzijn van de kinderen niet in te roken, doe dit in ieder geval buiten.

Hoofdsponsors